INDYWIDUALNE I GRUPOWE WSPARCIE
PSYCHOLOGICZNE I/LUB ROZWOJOWE

„Wcześniej czy później bez wątpienia będziesz musiał usiąść i przemyśleć swoje życie, zapytać kim jesteś i gdzie jest sens tej podróży życia… Twojego życia”.

Jeśli zainteresowała Cię ta przestrzeń mojej działalności, to być może jesteś Osobą, która rozważa podjęcie ze mną kontaktu (dla siebie lub kogoś innego). Praca z Klientem indywidualnym to dla mnie najwyższy poziom intymności, jaki można zbudować wspierając innych w zmianie. A równocześnie praca grupowa, której celem jest zbudowanie wspólnoty porozumienia i wzajemnego wsparcia, może spotęgować proces wzmacniania każdego z obecnych. W zależności od tego czego Ty potrzebujesz, zastanów się co będzie dla Ciebie najlepsze.
W relacji bezpośredniej z Klientem indywidualnym wykorzystuję wszystkie możliwe i adekwatne do potrzeb Klienta formy pracy. Pierwsze nasze spotkanie służy rozpoznaniu Twoich potrzeb, a tym samym pozwala określić kierunek i przewidywany czas wsparcia. Kontraktujemy się wówczas na przebieg dalszej pracy.
Jednocześnie może jesteś Klientem, który szuka sposobów na samopoznanie i chcesz poddać się któremuś z badań identyfikującym Twój potencjał, talenty, moce psychologiczne, styl zarządzania, styl myślenia i działania?

Mam uprawnienia do wykonywania badań dostępnych psychologom, a także komercyjnych badań wymagających certyfikacji, np.

MTQ48 i MTQ48 Plus – badanie odporności psychicznej

ILM72 – badanie stylu przywództwa

FRIS® - badanie stylu myślenia i działania

MindSonar® - badanie systemu wartości ludzi oraz wzorców myślenia w konkretnych sytuacjach (kontekstach).

Delight Index™ - badanie klimatu organizacji

I wiele, wiele innych…

A może po prostu jest ciekawa/-y tego jak wygląda taka sesja i chciałabyś/chciałbyś spotkać się na jeden raz, aby stwierdzić czy to dla Ciebie? Zapraszam.

Cennik spotkań ze mną wygląda w sposób następujący:

Spotkania realizowane są w formule online.
Spotkania stacjonarne wyceniane są indywidualnie. Miejsce spotkań stacjonarnych ustalane jest odrębnie z każdym Klientem.
Uwaga: ceny spotkań nie obejmują kosztu badań psychometrycznych, które Klient chciałby wykonać. Ceny badań są zgodne z obowiązującym na dany moment cennikiem u dostawcy licencji.
Zapraszam Cię do indywidualnego kontaktu jeśli jesteś Osobą

w kryzysie emocjonalnym

poszukującą sensu życia

która czuje się wypalona zawodowo

która pragnie się wzmocnić mentalnie

która pragnie odszukać radość życia

która pragnie odkryć ukryty w sobie potencjał i możliwości

która stoi przed trudnymi decyzjami

która pragnie rozwijać samoświadomość

która chce się ze mną spotkać i doświadczyć 100% mojej uważności, czułej obecności i akceptacji siebie bez cienia oceny.

która ma powód, o którym nie mówią żadne powyższe opisy

zofia domaradzka-grochowalska, zdg psycholog, terapeuta, zdg trener, coach, wsparcie psychologiczne, logoterapia, terapia, model wartościowych szkół i przedszkoli, szkolenia i warsztaty, kursy kompetencyjne, mentoring i coaching, dobrostan, odnowa

„Boże, daj mi odwagę, bym zmieniał rzeczy, które zmienić mogę. Spokój, bym godził się z rzeczami, których nie mogę zmienić. Oraz mądrość, bym potrafił je rozróżnić”

Od wielu lat zachęcana byłam do opracowania autorskiego kursu pracy grupowej ukierunkowanej na przywracanie dobrostanu. Zbudowałam ten kurs choć jeszcze to nie jest czas na upublicznianie informacji o nim. Powiem tylko tyle, że kurs będzie nosił nazwę:

„odNowa”

Kurs przywracający psychospołeczną równowagę życiową
W terminie do końca 2022 r. kurs przejdzie pilotaż na wybranej grupie. Dopiero wówczas zostanie pokazany światu w pełnej odsłonie. Jeśli to Ciebie interesuje – śledź moje wpisy na facebooku.