O MNIE

Dwa najtrudniejsze dla mnie pytania, które można mi zadać, to: skąd jestem i czym się zajmuję?

Tak wiele razy zmieniałam w swoim życiu miejsce zamieszkania, że trudno mi stwierdzić, z którym z nich najbardziej się utożsamiam, które najbardziej mnie zbudowało. Kocham południe kraju, dobrze mieszka mi się aktualnie w centrum, a i północ nie jest mi obca. Zaczynałam na zachodzie, zaglądając często w rodzinne wschodnie również strony, a i kilkukrotnie wyciągało mnie za granicę. Chyba najbliższe jest mi więc stwierdzenie z mojej aktualnej domowej wycieraczki: „HOME is where your heart is…”. A w takim razie odpowiedź na pytanie o to skąd jestem brzmi: ZEWSZĄD… Nie o tym jednak miała być ta sekcja (…)

„Tworzenie własnej historii i polubienie siebie wymaga wielkiej odwagi”

zofia domaradzka-grochowalska, zdg psycholog, terapeuta, zdg trener, coach, wsparcie psychologiczne, logoterapia, terapia, model wartościowych szkół i przedszkoli, szkolenia i warsztaty, kursy kompetencyjne, mentoring i coaching, dobrostan, odnowa

Czym się zajmuję?

No to teraz się zacznie

Chcąc odpowiedzieć krótko, mówię: „szeroko rozumianym wspieraniem w zmianie”. Jednak na tak usłyszaną odpowiedź, osoby często nie wiedzą co z tym zrobić. A ja opieram się pokusie prostych odpowiedzi określających mnie rolą zawodową, bo też trudno wymieniać je wszystkie. Jednocześnie wiem, że to może nieco ułatwić moim Klientom identyfikację moich możliwych kompetencji. Robię to zatem dla Ciebie

W swojej pracy łączę różnorodne kompetencje wynikające z pełnionych ról: psychologa, terapeuty, coacha i superwizora International Coaching Community, trenera zwanego szkoleniowcem, International Values Trainer, facylitatora, moderatora, mentora, doradcy zawodowego, doradcy ds. rozwoju organizacji i doradcy ds. personalnego rozwoju organizacji. Wspieram jednostki, zespoły i całe organizacje. Pracuję z ludźmi, usprawniam procesy w organizacjach, tworzę, buduję i wdrażam strategie i procesy rozwojowe, a także piszę teksty. Uff…

Kiedy to wszystko robię? Po kolei lub wszystko naraz.

Praca jest moją pasją. To bardzo ułatwia

„To nie jest koniec, to nawet nie jest początek końca, to dopiero koniec początku!”

Zastanawiam się co może Cię zainteresować (?). Może po prostu zapytaj mnie.

Mając pół wieku własnego doświadczenia życiowego, jestem w miejscu, w którym żyję i pracuję z głębokim POCZUCIEM SENSU. Niezwykle doceniam sobie różnorodność podejmowanych działań zawodowych, bowiem pozwala mi to na integrowanie doświadczeń, a tym samym wzbogacanie własnych kompetencji. Stale jestem ciekawa ludzi, a praca z ludźmi i dla ludzi sprawia mi ogromną przyjemność Pracuję w relacjach partnerskich, bez nadęcia, w klimacie zaufania i akceptacji. Swoją pracę regularnie poddaję superwizji, a także sama często staję się lustrem dla innych osób.

Brałam udział w niezliczonej liczbie projektów rozwojowych dla różnych organizacji, gdzie znaczną ich część tworzyłam, a następnie wdrażałam. Zdecydowana większość z nich adresowana była i jest do pracowników systemu oświaty szeroko rozumianego, a także dla organizacji pozarządowych, administracji państwowej i biznesu. Regularnie jestem pytana o wspieranie pojedynczych osób, a także par. W miarę swoich możliwości czasowych podejmuję się takich zadań, a im częściej się ich podejmuję, tym więcej mam zapytań w tej sprawie.

W ostatnich 10 latach szczególnie leży mi na sercu los polskiej oświaty, los nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Dotarło do mnie już czas jakiś temu z wielką mocą, że nauczyciel to jeden z najważniejszych zawodów świata. Nigdy tak o tym nie myślałam. Aż do czasu kiedy „połapałam wszystkie sznurki związków przyczynowo-skutkowych” tego co nas i kiedy najbardziej buduje: rodzina i szkoła. Trudno to ignorować. Kiedy to poczułam tak do głębi, wtedy narodził się w moim i Doroty Tomaszewicz sercu Model Wartościowych Szkół® i Model Wartościowych Przedszkoli®, których celem jest procesowe wzmacnianie dobrostanu nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Fundamentem Modelu jest natomiast Kurs Wartościowego Zarządzania© adresowany do kadry zarządzającej oświatą z poziomu placówki jak i samorządu. Jeśli Cię to interesuje, poczytaj o tym dalej.

zofia domaradzka-grochowalska, zdg psycholog, terapeuta, zdg trener, coach, wsparcie psychologiczne, logoterapia, terapia, model wartościowych szkół i przedszkoli, szkolenia i warsztaty, kursy kompetencyjne, mentoring i coaching, dobrostan, odnowa