KURSY KOMPETENCYJNE DLA
PSYCHOLOGÓW, PEDAGOGÓW,
TERAPEUTÓW, TRENERÓW

„Nasza wizja wiąże się z naszym systemem wartości i osobistymi wyobrażeniami o tym, co jest najważniejsze w życiu (…) Jeśli wierzysz w miłość, to czy ją okazujesz, czy tylko dużo o niej mówisz? Jeśli wierzysz we współczucie, w niekrzywdzenie, w dobroć, mądrość, szczodrość, uspokojenie, samotność, niedziałanie, bezstronność i czystość, to czy te wartości są obecne w twoim codziennym życiu…?”

Będąc psychologiem, a także pełniąc inne role wspierania w zmianie, wiem jak łatwo jest wpaść w pułapkę stereotypu „Psycholog WIE”.

A tymczasem im większą mamy w sobie pokorę wobec bezmiaru wiedzy o człowieku, tym bardziej zyskują na tym nasi Klienci.

Stałe weryfikowanie własnej wiedzy i umiejętności, a także regularne poddawanie się superwizji, wydaje się być dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek wcześniej koniecznością. Nie jest łatwo przyjąć postawę „ucznia” w świecie, w którym uchodzi się za profesjonalistę w swojej dziedzinie. Natomiast jaka to jest frajda – żeby nie powiedzieć zachwyt – mogąc stale poszerzać swój repertuar dotychczasowych technik wie tylko ten, który spróbował. Osobiście stale i bez końca jestem ciekawa różnych ujęć wspierania człowieka w zmianie, a tym samym poszerzania własnego repertuaru możliwości. Prowadzenie kursów dla specjalistów: psychologów, pedagogów, terapeutów, trenerów – ale też nauczycieli, coachów lub innych osób, które fascynuje wiedza o człowieku – zawsze wprawia mnie w stan FLOW. W ostatnim czasie wiodącym kursem adresowanym do tej grupy Odbiorców jest „Kurs pracy z wartościami poz.1”, który poniżej przedstawiam.

CERTYFIKACYJNY KURS PRACY Z WARTOŚCIAMI POZ.1

Cel kursu: Pogłębienie kompetencji wspierania innych w rozwoju. 

Odbiorcy: Kurs skierowany jest do osób zarządzających zespołami, w tym również dla osób wspierających innych w rozwoju. Kurs jest skierowany również do osób chcących doświadczyć pracy na głębokich poziomach własnej świadomości.

Przykładowe obszary do zastosowania nabytych na kursie kompetencji:
zofia domaradzka-grochowalska, zdg psycholog, terapeuta, zdg trener, coach, wsparcie psychologiczne, logoterapia, terapia, model wartościowych szkół i przedszkoli, szkolenia i warsztaty, kursy kompetencyjne, mentoring i coaching, dobrostan, odnowa

Czas trwania kursu: 18h (3 dni)
Inwestycja rozwojowa: 2952 zł brutto (w cenie narzędzie do pracy z wartościami).

Szkolenie ma charakter treningu mentalnego i behawioralnego zorientowanego na kształtowanie konkretnych umiejętności. W trakcie szkolenia wykorzystywane są głównie metody aktywne (praktyka) – odwołujące się do doświadczeń, wiedzy i potrzeb Uczestników. Dla wsparcia i usystematyzowania niezbędnej wiedzy stosowane są metody podawcze w postaci mini-wykładu będącego wprowadzeniem do danego zagadnienia lub omówienia doświadczenia – metody te są stosowane wyłącznie w zakresie koniecznym dla procesu szkolenia. Udział w kursie to także wyjątkowe osobiste doświadczanie pracy na głębokich poziomach własnej świadomości.