WSPARCIE PRACOWNIKÓW
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

„Spójność lidera przejawia się w tym, że przedkłada odwagę nad wygodę. Wybiera słuszność nad rozrywkę, szybkość i łatwość, a wartości wciela w życie, zamiast je tylko głosić”

Od wielu lat wspieram samorządy w Polsce w rozwoju lokalnej oświaty. Współpracuję w tym zakresie z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie, choć również podejmuję współpracę z miastami, powiatami i gminami na bezpośrednie zaproszenie władz samorządowych. 

Zakres mojego wsparcia dla JST:

Przeprowadzam diagnozę potrzeb lokalnej oświaty

Wspieram przy opracowaniu wniosków

Współpracuję przy budowaniu Planu Rozwoju Oświaty i Harmonogra/mie Działań Rozwojowych (HDR)

Wspieram przy wdrażaniu HDR w życie

Prowadzę debaty społeczne na zamówienie JST

Prowadzę kursy kompetencyjne dla pracowników JST – patrz. Kurs Wartościowego Zarządzania©

Wspieram indywidualne osoby zatrudnione w JST

Przeprowadzam badania kompetencyjne testami psychometrycznymi, pozwalającymi zidentyfikować potencjał poszczególnych osób

Badam i harmonizuję kulturę organizacyjną w jednostce samorządu terytorialnego, a także w zarządzanych jednostkach oświatowych.

Wybrane publikacje, których jestem współautorem, adresowane do jednostek samorządu terytorialnego: